0972.859.527

Chụp cúc họa mi

0384.619.838 - 0339.318.615

TT2.06 BTLK - 183 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội

 • CÚC HỌA MI ĐƠN | BAZIC 1
  499.000đ VNĐ

  Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi

  Free make up và làm tóc

  Gói chụp 01 trang phục: 01 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá

  Được chụp từ 100 - 150 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

 • CÚC HỌA MI ĐƠN | BAZIC 2
  599.000đ VNĐ

  Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi

  Free make up và làm tóc

  Gói chụp 01 trang phục: 01 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá

  Được chụp từ 150 - 200 file ảnh

  Photoshop 10 ảnh đẹp tùy chọn

  Tặng ngay 10 ảnh 13x18 ép lụa cao cấp

 • CÚC HỌA MI ĐƠN | COMBO VIP 1
  1.250.000đ VNĐ

  Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi

  Free make up và làm tóc

  Gói chụp 02 trang phục: 01 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 01 trang phục Tự do (khách mang theo)

  Được chụp 200 - 250 file ảnh

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn

 • CÚC HỌA MI | COMBO VIP 2
  1.650.000đ VNĐ

  Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi

  Free make up và làm tóc

  Gói chụp 02 trang phục: 1 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 1 trang phục Tự do (khách mang theo)

  Được chụp không giới hạn số lượng file gốc

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn

 • CÚC HỌA MI ĐƠN | COMBO LUXURY
  2.000.000 VNĐ

  Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi

  Free make up và làm tóc

  Gói chụp 03 trang phục tùy chọn: 1 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 1 trang phục Tự do (khách mang theo)

  Được chụp không giới hạn số lượng file gốc

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  Photoshop 30 ảnh đẹp tùy chọn

 • CÚC HỌA MI FAMILY | 3-4 NGƯỜI
  2.500.000 VNĐ

  Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi

  Free make up và làm tóc

  Gói chụp 02 trang phục tùy trọn : 1 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 1 trang phục Tự do (khách mang theo)

  Được chụp không giới hạn số lượng file gốc

  Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc

  Photoshop 30 ảnh đẹp tùy chọn

báo giá chi tiết các gói chụp

CÚC HỌA MI ĐƠN | BAZIC 1

499.000đ VNĐ

CÚC HỌA MI ĐƠN | BAZIC 1

 • Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi
 • Free make up và làm tóc
 • Gói chụp 01 trang phục: 01 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá
 • Được chụp từ 100 - 150 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

CÚC HỌA MI ĐƠN | BAZIC 2

599.000đ VNĐ

CÚC HỌA MI ĐƠN | BAZIC 2

 • Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi
 • Free make up và làm tóc
 • Gói chụp 01 trang phục: 01 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá
 • Được chụp từ 150 - 200 file ảnh
 • Photoshop 10 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng ngay 10 ảnh 13x18 ép lụa cao cấp
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

CÚC HỌA MI ĐƠN | COMBO VIP 1

1.250.000đ VNĐ

CÚC HỌA MI ĐƠN | COMBO VIP 1

 • Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi
 • Free make up và làm tóc
 • Gói chụp 02 trang phục: 01 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 01 trang phục Tự do (khách mang theo)
 • Được chụp 200 - 250 file ảnh
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng ngay 10 ảnh 13x18 ép lụa cao cấp
 • Tặng ngay 01 ảnh gỗ cao cấp để bàn 20x30
 • Tặng ngay 1 ảnh gỗ cao cấp 40x60 or 1 lịch để bàn tương ứng
 • Free vé vào cổng Bãi Đá Sông Hồng
 • Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

CÚC HỌA MI | COMBO VIP 2

1.650.000đ VNĐ

CÚC HỌA MI | COMBO VIP 2

 • Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi
 • Free make up và làm tóc
 • Gói chụp 02 trang phục: 1 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 1 trang phục Tự do (khách mang theo)
 • Được chụp không giới hạn số lượng file gốc
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 20 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng ngay 15 ảnh 13x18 ép lụa cao cấp
 • Tặng ngay 01 ảnh gỗ cao cấp 20x30
 • Tặng 01 ảnh tráng gương 50x75 phóng to or 1 lịch để bàn tương ứng
 • Free vé vào cổng Bãi Đá Sông Hồng
 • Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

CÚC HỌA MI ĐƠN | COMBO LUXURY

2.000.000 VNĐ

CÚC HỌA MI ĐƠN | COMBO LUXURY

 • Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi
 • Free make up và làm tóc
 • Gói chụp 03 trang phục tùy chọn: 1 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 1 trang phục Tự do (khách mang theo)
 • Được chụp không giới hạn số lượng file gốc
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 30 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng ngay 01 ảnh gỗ cao cấp 20x30
 • Tặng ngay 20 ảnh 13x18 ép lụa cao cấp
 • Tặng 01 ảnh tráng gương 60x90 phóng to or 1 lịch để bàn tương ứng
 • Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

CÚC HỌA MI FAMILY | 3-4 NGƯỜI

2.500.000 VNĐ

CÚC HỌA MI FAMILY | 3-4 NGƯỜI

 • Địa điểm: Bãi đá sông Hồng – Vườn cúc họa mi
 • Free make up và làm tóc
 • Gói chụp 02 trang phục tùy trọn : 1 trang phục tùy trọn tại Bãi Đá và 1 trang phục Tự do (khách mang theo)
 • Được chụp không giới hạn số lượng file gốc
 • Khách hàng được nhận lại toàn bộ file gốc
 • Photoshop 30 ảnh đẹp tùy chọn
 • Tặng ngay 20 ảnh 13x18 ép lụa cao cấp
 • Tặng ngay 01 ảnh gỗ cao cấp 20x30
 • Tặng 01 ảnh tráng gương 50x75 phóng to or 1 lịch để bàn tương ứng
 • Chính sách khách hàng : Chụp lại nếu không hài lòng

Liên hệ với Aloha

[contact-form-7 id="209" title="Liên hệ với aloha"]