0972.859.527
Cho thuê
Hiện nay, trong những sự kiện, tiệc tùng, cưới hỏi hay đơn giản là các concept chụp hình truyền thống, chiếc áo dài luôn là một lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc áo dài đẹp thường sẽ có chi phí rất cao và thời gian gia công lâu. Trong khi đó, áo dài không thông dụng để được mặc liên tục. Chính vì thế, dịch vụ cho thuê áo dài đang là một xu thế chung đem lại sự thuận tiện và đa dạng sự chọn lựa cho những ai có nhu cầu sử...
Cho thuê
Hiện nay, trong những sự kiện, tiệc tùng, cưới hỏi hay đơn giản là các concept chụp hình truyền thống, chiếc áo dài luôn là một lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc áo dài đẹp thường sẽ có chi phí rất cao và thời gian gia công lâu. Trong khi đó, áo dài không thông dụng để được mặc liên tục. Chính vì thế, dịch vụ cho thuê áo dài đang là một xu thế chung đem lại sự thuận tiện và đa dạng sự chọn lựa cho những ai có nhu cầu sử...
Cho thuê
Hiện nay, trong những sự kiện, tiệc tùng, cưới hỏi hay đơn giản là các concept chụp hình truyền thống, chiếc áo dài luôn là một lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc áo dài đẹp thường sẽ có chi phí rất cao và thời gian gia công lâu. Trong khi đó, áo dài không thông dụng để được mặc liên tục. Chính vì thế, dịch vụ cho thuê áo dài đang là một xu thế chung đem lại sự thuận tiện và đa dạng sự chọn lựa cho những ai có nhu cầu sử...
Cho thuê
Hiện nay, trong những sự kiện, tiệc tùng, cưới hỏi hay đơn giản là các concept chụp hình truyền thống, chiếc áo dài luôn là một lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc áo dài đẹp thường sẽ có chi phí rất cao và thời gian gia công lâu. Trong khi đó, áo dài không thông dụng để được mặc liên tục. Chính vì thế, dịch vụ cho thuê áo dài đang là một xu thế chung đem lại sự thuận tiện và đa dạng sự chọn lựa cho những ai có nhu cầu sử...